Zpětný odběr použitých výrobků

Zpětný odběr použitých výrobků

- při prodeji nových zářivek a výbojek bude proveden zpětný odběr v místě dodávky podle §38 zákona č. 185/2001 Sb.

Odběr nebezpečného odpadu katalogové číslo 200 121

- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť