Elov elektro

Naše nové stránky zde : https://zatepleni-linitherm.cz/

Firma Elov elektro Vám zajistí veškeré služby v oblasti sádrokartonů (suché výstavby), zateplování a elektroinstalace. Na českém trhu působíme již od roku 1994 a za tu dobu jsme realizovali řadu úspěšných projektů, jak se můžete přesvědčit na stránce referencí. Jsme způsobilý odborný dodavatel v programu dotací Zelená úsporám. Provádíme montáže zateplovacích systémů  firmy LINZMEIER - LINITHERM PAL Polymer, LINITHERM PAL SIL T, LINITHERM PAL N+F, LINITHERM PAL OSB, LINITHERM PAL S, LINITHERM PAL GK, LINITHERM PSP / P OSB / PAL / PGV, LINITHERM UNIVERZÁLNÍ IZOLAČNÍ DESKY. Jsme certifikovaný dodavatel zateplovacích a fasádních systémů NEW THERM.

Splníme Vaše požadavky od dodávky a montáže sádrokartonových systémů, tepelných izolací a minerálních podhledů přes střešní okna Velux až po dodávku veškerých svítidel, světelných zdrojů a jejich zpětného odběru.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte použít email, kontaktní formulář nebo některý z telefonů uvedený na stránce kontakty.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

 

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice

na směsný odpad.

Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství nebezpečné rtuti,

a proto nesmějí skončit na skládce.

 
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších 
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí.
Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a
další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě.
Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové
komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce pro výrobu nových zářivek.
Znovu je tak možné pro další výrobu použít 95 - 100 % materiálu,
ze kterého byla zářivka vyrobena.
 
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku můžete také 
odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna
ve firmě Elov.
Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného dvora. Obsluha
sběrného dvora ji zdarma převezme a vloží ji
do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. 
 
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Vojnův Městec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České
republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť
sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetří obec finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných
odpadů.
 
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat téměř 5 milionů zářivek
a výbojek. To představuje až 25 kg toxické rtuti,
která by jinak mohla znečistit vodu o objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a
přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
 

  


mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz